Όροι Χρήσης & Ιδιωτικό Απόρρητο

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Γενικοί όροι χρήσης
Όροι χρήσης
Αυτοί οι όροι χρήσης (εφεξής θα αναφέρονται σαν ‘Ο.Χ.’) αποτελούν και διέπουν τη σχέση μεταξύ του ‘Πάροχου’ (όπως ορίζεται παρακάτω) και όλων των μερών που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και/ή στην Εφαρμογή (όπως ορίζεται από εδώ και κάτω) και κάνουν χρήση των χαρακτηριστικών και του περιεχομένου τους με οποιοδήποτε τρόπο (εφεξής θα αναφέρονται σαν ‘Επισκέπτες’).
Συλλογικά ο Πάροχος και οι Επισκέπτες θα αναφέρονται ως ‘Τα μέρη’.
Γενικά
Η χρήση οποιουδήποτε ή όλων των χαρακτηριστικών και των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Πάροχο στον ιστότοπο Flashscore.gr και τις εφαρμογές του για φορητές συσκευές (εφεξής θα αναφέρεται ως η «Εφαρμογή ») και οι πληροφορίες, το υλικό και οι σύνδεσμοι που περιέχονται σε αυτό, υπόκειται στους Ο.Χ. όπως αυτοί ορίζονται παρακάτω. Εκτός εάν διαφορετικά συμφωνηθεί από τον Πάροχο εγγράφως, οι Ο.Χ. αποτελούν το σύνολο της σχέσης μεταξύ του Πάροχου και των επισκεπτών κατά τη χρήση της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε ή όλων των λειτουργιών που προσφέρει η Εφαρμογή.
Ο επισκέπτης έχει το καθήκον να διαβάσει προσεκτικά και να κατανοήσει τους Ο.Χ. πριν από τη χρήση της Εφαρμογής. Ένας επισκέπτης που έχει δει την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή θεωρείται ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμεύεται από τους Ο.Χ., χωρίς την ανάγκη για οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.
Ο Προμηθευτής δια τούτου διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, να προσθέσει, να τερματίσει, να τροποποιήσει ή/και να συμπληρώσει αυτούς τους Ο.Χ. ανά διαστήματα, εάν αυτό κριθεί σκόπιμο.
Ο Πάροχος συνιστά ο επισκέπτης να διαβάζει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτών των σελίδων τακτικά. Με τη χρήση της Εφαρμογής, ο Επισκέπτης συμφωνεί να δεσμεύεται από τους Ο.Χ., καθώς και από τις τελευταίες τροποποιήσεις σε αυτούς, ανεξάρτητα από το αν ο Επισκέπτης γνωρίζει αυτές τις τροποποιήσεις.
Ο Πάροχος δεν έχει καμία υποχρέωση να επιβεβαιώσει ότι όλοι οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την εφαρμογή σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των Ο.Χ. Η έκδοση των Όρων Χρήσης που είναι σε ισχύ, είναι αυτή που είναι αναρτημένη στην Εφαρμογή. Η Εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για νόμιμους σκοπούς. Χρήση της Εφαρμογής για τη μετάδοση, διανομή, δημοσίευση ή αποθήκευση οποιουδήποτε υλικού στην ή μέσω της Εφαρμογής που αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας ή κανονισμού ή δικαιώματος οποιουδήποτε τρίτου μέρους, απαγορεύεται αυστηρά. Αυτό περιλαμβάνει (χωρίς περιορισμό) τη χρήση της Εφαρμογής ή τη μετάδοση, διανομή, δημοσίευση ή αποθήκευση οποιουδήποτε υλικού στην ή μέσω της Εφαρμογής για ένα θέμα ή για σκοπό που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι άσεμνο ή επιβλαβή για τους ανηλίκους ή συνιστά παράνομη πράξη ή παρενόχληση, είναι δυσφημιστικό ή συκοφαντικό, παραβιάζει οποιαδήποτε ιδιωτική ζωή ή νόμους προστασίας δεδομένων, είναι δόλια ή παραβιάζει οποιοδήποτε έλεγχο συναλλαγής ή νόμου για τυχερά παιχνίδια.
Σε περίπτωση κακής χρήσης ή/και κατάχρησης της Εφαρμογής, ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει ή να μπλοκάρει τον Επισκέπτη από την Εφαρμογή και να κλείσει οποιοδήποτε λογαριασμό που καταχωρείται στο όνομά του Επισκέπτη. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή κατά του επισκέπτη κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.
Υπηρεσίες
Η Εφαρμογή παρέχει μια διαδραστική εφαρμογή/υπηρεσίες για το διαδίκτυο και τις φορητές συσκευές που περιέχει ζωντανές πληροφορίες για σπορ από αθλητικά γεγονότα, αθλητικά αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο, τελικά αποτελέσματα, πρόγραμμα, συνθέσεις και αθλητικά στατιστικά. Τα αποτελέσματα και άλλες στατιστικές πληροφορίες που περιέχονται στην Εφαρμογή αντανακλούν πληροφορίες που παρέχονται από άλλες ανεξάρτητες πηγές (από τρίτους) ή μέσω προσπάθειας που γίνεται εντός εταιρείας ή από διάφορες άλλες επίσημες Εφαρμογές. Παρόλο που γίνεται κάθε προσπάθεια από τον Πάροχο για να ενημερωθεί το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των αγώνων ή άλλες πληροφορίες που εμφανίζονται στην Εφαρμογή τακτικά, σας συμβουλεύουμε να διασταυρώσετε τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την Εφαρμογή και από άλλες πηγές. Ο Πάροχος δεν είναι υπεύθυνος για τη χρήση του Επισκέπτη σχετικά με τα αποτελέσματα και άλλες πληροφορίες που περιέχονται στην Εφαρμογή.
Δικτυακοί τόποι και εφαρμογές τρίτων
Ο Επισκέπτης αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε επαφή με τρίτα μέρη αφότου δει την εφαρμογή, είτε εκούσια είτε ακούσια, και κάθε αποτέλεσμα που προκύπτει από αυτή, είναι απολύτως ανεξάρτητο από τον Πάροχο και ο Πάροχος δεν είναι με κανένα τρόπο υπεύθυνος για οποιαδήποτε συμφωνία ή προσδοκία ή για άλλες συνέπειες οι οποίες ακολουθούν ή προκύπτουν ως άμεση ή έμμεση αιτία αυτής της επαφής.
Οποιαδήποτε αξίωση ή διαφωνία που μπορεί να προκύψει μεταξύ του Επισκέπτη και ενός τέτοιου τρίτου μέρους, σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει ή αφορά τον Πάροχο.
Τρίτοι, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τρίτους που διαφημίζονται στην Εφαρμογή, δεν έχουν πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα Επισκεπτών και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που ο Επισκέπτης μπορεί να έχει δώσει στον Πάροχο.
A/V Περιεχόμενο
Ο Πάροχος δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο των εξωτερικών Εφαρμογών που μπορεί να εμφανίζονται από την Εφαρμογή. Όλο το περιεχόμενο σε βίντεο που συναντάται στην Εφαρμογή δεν φιλοξενείται στους διακομιστές του Παρόχου ούτε και δημιουργείται ή αναρτάται στον διακομιστή φιλοξενίας τους (host server) από τον Πάροχο.
Ανενεργοί λογαριασμοί
Εάν ένας επισκέπτης έχει δημιουργήσει ένα λογαριασμό στην Εφαρμογή, αλλά αποτυγχάνει να έχει πρόσβαση σε αυτόν για 60 ημέρες, ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει τον συγκεκριμένο λογαριασμό με άμεση ισχύ και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Πνευματική Ιδιοκτησία
Χωρίς προηγούμενη άδεια εγγράφως από τον Πάροχο, οι Επισκέπτες δεν επιτρέπεται να αντιγράψουν, τροποποιήσουν, επέμβουν, διανείμουν, μεταδώσουν, απεικονίσουν, αναπαραγάγουν, μεταφέρουν, μεταφορτώσουν, κάνουν λήψη ή να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά ή να τροποποιήσουν οποιοδήποτε περιεχόμενο της Εφαρμογής.
Το Flashscore είναι εμπορικό σήμα της Livesport s.r.o.. Χρήση του εμπορικού σήματος και άλλων σχετικών σημάτων απαγορεύεται και όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Κάθε παράβαση της προαναφερθείσας ρήτρας μπορεί να ισοδυναμεί με παραβίαση των εφαρμόσιμων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων νόμων που είναι σε ισχύ. Ο Πάροχος και κάθε άλλο πρόσωπο κατ 'εντολή του, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημιώσεις στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο εναντίον οποιουδήποτε μέρους που άμεσα ή έμμεσα διαπράττει αυτή την παραβίαση.
Τύπος σχέσης
Αυτοί οι Ο.Χ. δεν προορίζονται για να δημιουργήσουν οποιαδήποτε εταιρική σχέση, αντιπροσωπεία ή κοινοπραξία μεταξύ του Παρόχου και του Επισκέπτη.
Παραβίαση της συμφωνίας
Αν ο Επισκέπτης αποτύχει να τηρήσει οποιαδήποτε ρήτρα των Ο.Χ. ή εάν ο Πάροχος ευλόγως υποπτεύεται ότι ένας Επισκέπτης είτε άμεσα είτε έμμεσα, παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε ρήτρα των Ο.Χ., ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα, και όλα τα ένδικα μέσα στη διάθεσή του, καθώς και την απόλυτη διακριτική ευχέρεια, να κλείσει ή να εμποδίσει τον Επισκέπτη από τη χρήση της Εφαρμογής και να τερματίσει οποιοδήποτε λογαριασμό έχει καταχωρηθεί στο όνομα του Επισκέπτη και/ή που σχετίζεται με αυτόν, αλλά και διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή κατά του Επισκέπτη κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.
Νομική συμμόρφωση
Οι Επισκέπτες συμβουλεύονται να συμμορφωθούν με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία έχουν την κατοικία τους και/ή διαμένουν και/ή βρίσκονται. Ο Πάροχος δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν μέτρα που λαμβάνονται από οποιαδήποτε αρχή κατά οποιουδήποτε εκ των Επισκεπτών σε σχέση με τη χρήση της Εφαρμογής.
Νόμος & Φόρουμ ή/και κοινότητα
Οι Ο.Χ. θα διέπονται από, και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της χώρας της Μάλτας χωρίς να θίγονται οι συγκρούσεις των αρχών του δικαίου. Τα συμβαλλόμενα μέρη υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του δικαστηρίου της χώρας της Μάλτας για την επίλυση τυχόν διαφορών που προκύπτουν από αυτούς τους Ο.Χ. ή που τους αφορούν. Η παρούσα συμφωνία δεν διέπεται από τη συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών περί συμβάσεων για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών, η εφαρμογή της οποίας εξαιρείται ρητώς.
Τίτλοι
Οι τίτλοι έχουν σκοπό τη σαφήνεια και την διευκόλυνση της ανάγνωσης των Όρων Χρήσης. Δεν προορίζονται ως μέσο ερμηνείας για το περιεχόμενο της παραγράφου που ακολουθεί κάθε τίτλο. Οι τίτλοι δεν έχουν ως σκοπό να δεσμεύσουν τον Πάροχο με οποιονδήποτε τρόπο.
Παραίτηση
Κάθε παραίτηση από τον Πάροχο για τυχόν παραβίαση από οποιονδήποτε Επισκέπτη, οποιασδήποτε διάταξης αυτών των Ο.Χ., δεν θεωρείται ως παραίτηση από οποιαδήποτε επακόλουθη παραβίαση της ίδιας ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης αυτών των Ο.Χ.
Αποποίηση ευθύνης
Εγγυήσεις και Αντιπροσωπεύσεις
Στο παρόν κείμενο διευκρινίζεται ότι ο Πάροχος δεν δίνει καμία αντιπροσώπευση, δέσμευση ή εγγύηση (είτε ρητή είτε σιωπηρή) ότι το περιεχόμενο της Εφαρμογής είναι ακριβές ή/και κατάλληλο για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από τις εγγυήσεις αυτές οι οποίες δεν μπορούν να αποκλειστούν ρητώς βάσει του νόμου που διέπει αυτούς τους Ο.Χ.
Η χρήση της Εφαρμογής γίνεται εξ ολοκλήρου με ευθύνη των επισκεπτών. Η Εφαρμογή δεν είναι μια Εφαρμογή τζόγου ή παιχνιδιού. Ο Πάροχος της Εφαρμογής δεν παρέχει υπηρεσίες παιχνιδιών ή τυχερών παιχνιδιών: ως εκ τούτου, δεν κατέχει ούτε ελέγχει χρήματα παικτών και δεν συμμετέχει σε οποιεσδήποτε συναλλαγές παιχνιδιών. Οι αποδόσεις στοιχηματισμού που εμφανίζονται στην Εφαρμογή αποτελούν μέρος των πληροφοριών και των λειτουργιών της Εφαρμογής. Ο Πάροχος δεν εγγυάται ότι:- οποιαδήποτε από τις λειτουργίες που παρέχονται από την Εφαρμογή είναι εξουσιοδοτημένη, και ότι η λειτουργία της θα ικανοποιήσει πλήρως τον Επισκέπτη, ότι είναι απολύτως ασφαλή και απαλλαγμένη από λάθος, ότι ενημερώνεται τακτικά, ότι τυχόν ελαττώματα του λογισμικού διορθώνονται τακτικά, ότι λειτουργεί χωρίς διακοπή, ότι η Εφαρμογή είναι απαλλαγμένη από ιούς ή από ελαττώματα ή ότι είναι συνεχώς λειτουργική, ότι είναι επαρκής, ότι οι πληροφορίες και λειτουργίες που είναι διαθέσιμες επ 'αυτού είναι αξιόπιστες ή ότι όλες οι άλλες πληροφορίες που λαμβάνονται και οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται στην Εφαρμογή είναι επαρκείς και αξιόπιστες. Όσοι επιλέγουν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιήσουν την Εφαρμογή το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, στο βαθμό που αυτοί οι τοπικοί νόμοι εφαρμόζονται.
Η Εφαρμογή μπορεί να περιέχει συνδέσμους και παραπομπές σε ιστοσελίδες/εφαρμογές/διαφημίσεις/περιεχόμενο τρίτων. Αυτές οι άλλες ιστοσελίδες/εφαρμογές/διαφημίσεις/περιεχόμενο υπόκεινται σε διαφορετικούς όρους χρήσης, που φυσιολογικά θα πρέπει να αναφέρονται στον εκάστοτε τόπο (ιστοσελίδες/εφαρμογές/διαφημίσεις/περιεχόμενο) ξεχωριστά. Αυτά παρέχονται για την ευκολία και το ενδιαφέρον των επισκεπτών και δεν συνεπάγονται ευθύνη ούτε έγκριση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες/εφαρμογές/διαφημίσεις/περιεχόμενο από τον Πάροχο. Ο Πάροχος δεν παρέχει καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, ως προς την ακρίβεια, τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου ή των πληροφοριών, κείμενου ή γραφικών που δεν είναι υπό την διεύθυνση διαδικτύου του. Ο Πάροχος δεν έχει δοκιμάσει κανένα λογισμικό που βρίσκεται σε άλλες ιστοσελίδες/εφαρμογές και δεν παρέχει καμία εκπροσώπηση/εγγύηση ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα του εν λόγω λογισμικού.
Απώλεια ή βλάβη
Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη, άμεση ή έμμεση, που ο Επισκέπτης ή ένας τρίτος μπορεί να έχει υποστεί ως αποτέλεσμα της χρήσης της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς, ζημιών που προκλήθηκαν από εμπορική απώλεια, απώλεια προνομίων, απώλεια σε αναμενόμενες απολαβές, οφέλη ή άλλα κέρδη, διακοπή εργασίας, απώλειας εμπορικών πληροφοριών ή οποιαδήποτε άλλης χρηματικής ή διαδοχικής απώλειας. Ο Πάροχος δεν έχει ευθύνη για κέρδη ή ζημίες που προέκυψαν σε ιστοσελίδες/εφαρμογές τρίτων, ως αποτέλεσμα χρήσης των πληροφοριών που εμφανίζονται στην Εφαρμογή.
Χωρίς περιορισμό της γενικότητας και της ευρείας έννοιας των δύο προηγούμενων ρητρών, καμία ευθύνη δεν αναγνωρίζεται ούτε γίνεται αποδεκτή, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα θέματα:
λάθος (η), τυπογραφικό λάθος (η), παρερμηνεία (ες), παρανόηση (εις), εσφαλμένη ερμηνεία (ες), λανθασμένη μετάφραση (εις), ορθογραφικό λάθος (η), βλάβη (ες) κατά την ανάγνωση, σφάλμα συναλλαγής (ες), τεχνικός κίνδυνος (οι), σφάλμα (τα) εγγραφής, πρόδηλο σφάλμα (τα), Ανωτέρα Βία ή/και οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο σφάλμα (τα) / λάθος (η).
παραβίαση των κανόνων του Παρόχου.
εγκληματικές ενέργειες.
συμβουλές, σε οποιαδήποτε μορφή, που παρέχονται από τον Πάροχο.
νομικές ενέργειες και/ή άλλα ένδικα μέσα.
απώλεια ή ζημιά Επισκεπτών ή τρίτων που ενδέχεται να έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης της Εφαρμογής, το περιεχόμενό της ή οποιουδήποτε συνδέσμου προτείνεται από τον Πάροχο.
απώλεια ή ζημιά επισκεπτών ή τρίτων που ενδέχεται να έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε τροποποίησης, αναστολής ή διακοπής της Εφαρμογής.
εγκληματική χρήση της Εφαρμογής ή του περιεχομένου της από οποιοδήποτε πρόσωπο, μιας παρενέργειας ή παράλειψης ή οποιουδήποτε άλλου παράγοντα που βρίσκεται πέρα από τον έλεγχό του Πάροχου.
οποιαδήποτε χρήση της Εφαρμογής που οφείλεται σε πρόσβαση τρίτων στις ιδιωτικές περιοχές που απαιτούν σύνδεση με κωδικό πρόσβασης με τη χρήση του ονόματος χρήστη και τον κωδικό του Επισκέπτη.
σε περίπτωση ασυμφωνίας στον τομέα υπηρεσιών, λειτουργιών και οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού που προσφέρεται από την Εφαρμογή οφειλόμενο σε ιούς ή σφάλματα που σχετίζεται με όλες τις παραμέτρους που συνθέτουν την Εφαρμογή, οποιαδήποτε ζημία, κόστος, έξοδα, απώλειες ή απαιτήσεις που επέφεραν οι εν λόγω διαφορές.
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη ενός Πάροχου διαδικτύου ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους, με το οποίο οι επισκέπτες μπορεί να έχουν συμφωνήσει, ώστε να έχουν πρόσβαση στην Εφαρμογή. Σε περίπτωση αντιδικίας μεταξύ του Πάροχου διαδικτύου και Επισκεπτών, ο Πάροχος (της Εφαρμογής) δεν μπορεί να πάρει μέρος σε μια τέτοια μήνυση και σε καμία περίπτωση αυτή δεν επηρεάζει αυτούς τους Ο.Χ.
οποιαδήποτε απαίτηση προκύπτει ως αποτέλεσμα των ζημιών που προκλήθηκαν σε κάποιον Επισκέπτη, λόγω του περιεχομένου οποιουδήποτε υλικού δημοσιεύτηκε από άλλον Επισκέπτη ή άλλο τρίτο μέρος και δεν είχε/έχει εγκριθεί από τον Πάροχο της Εφαρμογής.
Πολιτική Απορρήτου
H Ιστοσελίδα Flashscore.gr και οι εφαρμογές της για φορητές συσκευές (εφεξής θα αναφέρεται ως η «Εφαρμογή») σέβεται την ιδιωτικότητα όλων των πλευρών που παρακολουθούν και/ή με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιούν την Εφαρμογή, (εφεξής θα αναφέρονται ως «επισκέπτες»), και δεσμεύεται για την προστασία της ιδιωτικότητας τους. Η Εφαρμογή μπορεί να συγκεντρώσει και να χρησιμοποιήσει «Προσωπικά Δεδομένα» (όπως ορίζονται παρακάτω) σχετικά με τους Επισκέπτες της, προκειμένου να τους παρέχει τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Εφαρμογή και μόνο για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που έχει ρητά δηλώσει παρακάτω. Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι σύμφωνη με τις διεθνείς συμβάσεις και νόμους της ΕΕ που περιλαμβάνουν τον Γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (General Data Protection Regulation, GDPR), (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), όπως έχουν διατυπωθεί στην νομοθεσία της Μάλτας, στο Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων (Κεφάλαιο 440 της νομοθεσίας της Μάλτας), την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (Τομέας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Κανονισμοί (Αναγγελία νόμου 16 του 2003 συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων τροποποιήσεων), που υιοθετεί την οδηγία 2/2001 περί της ομάδας εργασίας προστασίας δεδομένων του Άρθρου 29, που εγκρίθηκε στις 17 Μαΐου 2001, σχετικά με ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο και περιλαμβάνει επίσης τυχόν άλλους ισχύοντες κανόνες και πρακτικές.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Διαχειριστή των δεδομένων στο gdpr@livesport.eu.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Πάροχο στο gdpr@livesportmedia.eu.
Σκοπός της παρούσας δήλωσης
Σκοπός της παρούσας δήλωσης είναι:
να καθορίσει τον τύπο των προσωπικών δεδομένων που θα συλλέξει ο Διαχειριστής από εσάς και πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.
τη βάση επί της οποίας τυγχάνουν επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα από τον Διαχειριστή.
να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο ο Διαχειριστής θα διαχειριστεί τα προσωπικά σας δεδομένα.
να διευκρινίσουμε τις υποχρεώσεις του Διαχειριστή σύμφωνα με τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων, όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με νόμιμο και υπεύθυνο τρόπο, και
να σας ενημερώνουμε για τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας.
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με κατάλληλο και νόμιμο τρόπο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων και τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 ("GDPR ") που ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018.
Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων
Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται συγκεκριμένα στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η Εφαρμογή δεν συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα όταν Επισκέπτες απλά περιηγηθούν στην Εφαρμογή. Ωστόσο, η Εφαρμογή απαιτεί από τους Επισκέπτες να παρέχουν κάποια προσωπικά δεδομένα κατά τη χρήση πρόσθετων ή προηγμένων υπηρεσιών που παρέχονται από την Εφαρμογή μετά από την εγγραφή τους σε αυτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εφαρμογή θα ζητήσει από τους Επισκέπτες τη αντίστοιχη συγκατάθεσή τους πριν από τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών τους Δεδομένων. Κατά την εγγραφή τους ή σε άλλες περιπτώσεις, η Εφαρμογή μπορεί να ζητήσει από τους επισκέπτες να υποβάλουν το όνομα χρήστη τους (συνήθως μια ηλεκτρονική διεύθυνση) και τον κωδικό πρόσβασης.
Οι Επισκέπτες δεν έχουν καμία υποχρέωση να παρέχουν τα Προσωπικά τους Δεδομένα ή να επιτρέψουν τα Προσωπικά τους Δεδομένα να συλλέγονται από την Εφαρμογή. Ωστόσο, η Εφαρμογή μπορεί να μην είναι σε θέση να παρέχει στους Επισκέπτες που δεν συμφωνούν με τη συλλογή των προσωπικών τους δεδομένων όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Εφαρμογή.
Παρόλο που οι επισκέπτες μπορεί να έχουν συναινέσει στην Εφαρμογή, για την χρήση των Προσωπικών τους Δεδομένων, έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη συγκατάθεση τους για οποιονδήποτε λόγο μέσω επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@livesport.eu. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, οι πρόσθετες ή προηγμένες υπηρεσίες που παρέχονται από την Εφαρμογή μετά την εγγραφή δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες.
Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων
Το δικαίωμα πρόσβασης
Οι επισκέπτες δικαιούνται να απαιτήσουν όπως ο Διαχειριστής (όπως ορίζεται παρακάτω), τους παρέχει γραπτές πληροφορίες για τα αντίστοιχα προσωπικά τους δεδομένα που συλλέχθηκαν ή/και χρησιμοποιήθηκαν. Το αίτημα μπορεί να γίνει με την υποβολή αίτησης γραπτώς στον Διαχειριστή (όπως ορίζεται παρακάτω).
Η Εφαρμογή αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσει τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται ενημερωμένα. Ωστόσο, οι Επισκέπτες καλούνται να ενημερώνουν την Εφαρμογή για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά τους δεδομένα που έχει στην κατοχή της η Εφαρμογή.
Διόρθωση Αποκλεισμός ή Διαγραφή Δεδομένων
Οι Επισκέπτες που θεωρούν ότι οποιαδήποτε από τα Προσωπικά τους Δεδομένα είναι ανακριβή, μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από τον Διαχειριστή να τα διορθώσει. Οι Επισκέπτες έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Διαχειριστή να εμποδίσει ή να διαγράψει τα αντίστοιχα Προσωπικά τους Δεδομένα, εάν αυτά έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία.
Δικαίωμα αντικρούσεως
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή στο gdpr@livesport.eu για να μας ζητήσετε να μην επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ, π.χ. να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς σχετικά με επερχόμενες εκδηλώσεις, ενημερωτικά δελτία και δημοσιεύσεις και τα δεδομένα σας δεν θα υπόκεινται πλέον σε επεξεργασία για τέτοιους σκοπούς.
Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης
Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας σε αυτή τη δήλωση και τις πρακτικές επεξεργασίας που περιγράφονται στο παρόν ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gdpr@livesport.eu. Αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήσαμε βάσει αυτής της συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της. Η ανάκληση της συναίνεσης θα έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να τερματίσουμε αμέσως τις υπηρεσίες μας.
Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα να επιτύχετε τη διόρθωση οποιωνδήποτε ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς που έχουμε επεξεργαστεί, να ενημερωθούν τυχόν δεδομένα που είναι παρωχημένα και το δικαίωμα να συμπληρωθούν μη ολοκληρωμένα Προσωπικά Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων μιας συμπληρωματικής δήλωσης.
Δικαίωμα διαγραφής
Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων που έχουμε σχετικά με εσάς, όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον όταν:
αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον επεξεργασία, ή
τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε τις δραστηριότητες επεξεργασίας όπου:
αμφισβητείτε την ακρίβεια αυτών των Προσωπικών Δεδομένων, για μια περίοδο που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των ίδιων Προσωπικών Δεδομένων.
η επεξεργασία μας θεωρείται παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων και ζητάτε περιορισμό της χρήσης της αντί αυτού.
δεν χρειαζόμαστε πλέον τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν, αλλά το απαιτείτε για τη δημιουργία, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ή
έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία μας εν αναμονή της επαλήθευσης, στο κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι των δραστηριοτήτων επεξεργασίας υπερισχύουν όσων σχετίζονται με εσάς.
Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων
Από τις 25 Μαΐου 2018, θα έχετε το δικαίωμα να παραλάβετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε δομημένη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και να μεταδώσετε αυτά τα δεδομένα σε έναν άλλο διαχειριστή (όπως ορίζεται στο GDPR).
Σκοποί για τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων
Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από την Εφαρμογή θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας των Δεδομένων (Κεφάλαιο 440 της Νομοθεσίας της Μάλτας) και της θυγατρικής του νομοθεσίας που θεσπίστηκε εκεί μετά από επεξεργασία και αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:
Επικοινωνία με τους επισκέπτες.
Αποστολή στους επισκέπτες νέου κωδικού πρόσβασης για τον αντίστοιχο προσωπικό τους λογαριασμό.
Παροχή προηγμένων υπηρεσιών που δίνουν τη δυνατότητα να ρυθμιστεί η Εφαρμογή σε κάποιο βαθμό.
Βελτίωση του περιεχομένου που προσφέρεται από την Εφαρμογή.
Παροχή στους επισκέπτες εξατομικευμένου περιεχομένου ή/και σχεδίου της Εφαρμογής.
Νομική βάση για την επεξεργασία
Εμείς θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο όποτε έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας ή εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε ή/και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση.
Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα βάσει οποιουδήποτε νόμιμου συμφέροντος ή προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε νομικές υποχρεώσεις βάσει του νόμου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την άσκηση υπεράσπισης ένδικων αξιώσεων ή τη συμμόρφωση με διάταξη δικαστηρίου ή αρχής.
Προώθηση (Μάρκετινγκ)
Θα λάβετε επικοινωνία που αφορά προώθηση από εμάς εφόσον έχετε ζητήσει παρόμοιες πληροφορίες προώθησης από εμάς παρέχοντας μας τα στοιχεία σας μέσω αυτής της Εφαρμογής και έχοντας επιλέξει να λαμβάνετε τέτοιου είδους πληροφορίες.
Δεν θα κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς προώθησης χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.
Γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους
Ο Πάροχος δεν πωλεί, εμπορεύεται ή μισθώνει ή με άλλο τρόπο αποκαλύπτει τα Προσωπικά Δεδομένα που ανήκουν σε επισκέπτες σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς προηγουμένως να πάρει την αντίστοιχη συγκατάθεση τους.
Ωστόσο, Προσωπικά Δεδομένα θα αποκαλύπτονται σε τρίτους στο ενδεχόμενο πώλησης της Εφαρμογής.
Το παραπάνω δεν προκαταλαμβάνει καμία νομική υποχρέωση που βαρύνει την Εφαρμογή αν αποκαλύψει Προσωπικά Δεδομένα Επισκεπτών σε τρίτους.
Το παραπάνω δεν προκαταλαμβάνει επίσης τις γνωστοποιήσεις που είναι απολύτως αναγκαίες, ως μέρος ενός ή περισσοτέρων από τους Σκοπούς για τη συλλογή και τη χρήση Προσωπικών Δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση η Εφαρμογή θα πρέπει να ζητήσει προηγουμένως τη ρητή συγκατάθεση των ενδιαφερομένων Επισκεπτών.
Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους Επισκέπτες, τις πωλήσεις, την επισκεψιμότητα και άλλες πληροφορίες στατιστικών που αφορούν την Εφαρμογή σε τρίτους, ωστόσο, χωρίς να προσδιορίζει κανένα συγκεκριμένο Επισκέπτη.
Αρχεία καταγραφής
Για την καλύτερη διαχείριση της Εφαρμογής και για να συλλέγουν ευρείες δημογραφικές πληροφορίες των Επισκεπτών για συνολική χρήση, η Εφαρμογή καταγράφει αυτόματα τις διευθύνσεις IP όλων των Επισκεπτών και τις σελίδες που βλέπει ο κάθε Επισκέπτης αντίστοιχα.
Αποποίηση Cookie
Ένα "cookie" είναι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή του Επισκέπτη από έναν εξυπηρετητή διαδικτύου (web server) και χρησιμοποιείται για να προσαρμόσει την υπηρεσία διαδικτύου του με κάποιο τρόπο. Η Εφαρμογή χρησιμοποιεί cookies για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των Επισκεπτών, που μπορεί να χρειαστούν αργότερα ώστε να εκτελεστεί μια λειτουργία. Οι Επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν να απενεργοποιήσουν τα cookies στις ρυθμίσεις του περιηγητή. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να προσωποποιήσουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις, ώστε να παρέχουμε κάποια χαρακτηριστικά στα κοινωνικά δίκτυα και να αναλύσουμε την επισκεψιμότητα μας. Επίσης, μοιραζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού και της εφαρμογής μας με τους συνεργάτες μας για την ανάλυση εφαρμογών, με μερικούς διαφημιστικούς συνεργάτες (προγραμματικούς) και με κοινωνικά μέσα (μόνο όταν συνδέεστε μέσω του κοινωνικού σας λογαριασμού). Δείτε λεπτομέρειες εδώ.
Αυτή η δήλωση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με την Cookie Πολιτική μας και οποιαδήποτε άλλη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ενδέχεται να παρέχουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς, ώστε να γνωρίζετε πλήρως τον τρόπο και τον λόγο χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων σας. Ορισμός απορρήτου
Μεταφορές Προσωπικών Δεδομένων προς τρίτες χώρες
Ο Διαχειριστής δεν μεταβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και, αν απαιτείται, θα διασφαλιστεί πρώτα ότι υπάρχει κατάλληλη προστασία ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα προστατεύονται επαρκώς.
Ασφάλεια
Η Εφαρμογή και ο Διαχειριστής έχουν υιοθετήσει διάφορα μέτρα, τόσο τεχνικά όσο και οργανωτικά, για να προστατεύσουν την επικοινωνία από την καταστροφή, την απώλεια, την κακή χρήση και την τροποποίηση των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν (συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ότι όλες οι μεταφορές δεδομένων είναι ασφαλείς) μέσω Ασφαλούς επικοινωνίας μεταξύ της συσκευής του Επισκέπτη και των εξυπηρετητών του Πάροχου "HTTPS". Επιπλέον, όλοι οι κωδικοί πρόσβασης που έχετε δημιουργήσει αποθηκεύονται χρησιμοποιώντας το πρότυπο BCrypt. Παρά τις προσπάθειες αυτές, ο Πάροχος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο.
Η περίοδος κατά την οποία διατηρούνται τα Προσωπικά Δεδομένα
Τα Προσωπικά Δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Στην περίπτωση που κάποιος λογαριασμός χρήστη είναι αδρανής για ένα (1) χρόνο, όλα τα Προσωπικά Δεδομένα του χρήστη θα διαγραφούν.
Δικτυακοί τόποι/εφαρμογές τρίτων
Ιστοσελίδες/εφαρμογές τρίτων μερών δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Εφαρμογή περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους για την εξυπηρέτηση των Επισκεπτών. Η Εφαρμογή δεν είναι υπεύθυνη για τα περιεχόμενα που προβάλλονται σε ιστοσελίδες/εφαρμογές τρίτων και για τα μέτρα που παίρνουν για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής. Οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα/εφαρμογή στην οποία έχουν πρόσβαση οι Επισκέπτες από την Εφαρμογή μας μπορεί να μην έχει επαρκή Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η συγκατάθεση των Επισκεπτών για τη συλλογή και τη χρήση των αντίστοιχων Προσωπικών τους Δεδομένων από την Εφαρμογή και τον Διαχειριστή υπόκεινται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ορίζεται ανωτέρω. Συνιστάται στους επισκέπτες να διαβάζουν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε τακτική βάση, προκειμένου να εξοικειωθούν με τους όρους και τις ρήτρες της, αλλά και με τις τροποποιήσεις που κατά καιρούς μπορεί να εφαρμοστούν από την Εφαρμογή.
Πάροχος
Πάροχος είναι η Livesport Media Ltd μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας στις 22 Νοεμβρίου 2011, με αριθμό μητρώου C 54555, και έχοντας την καταγεγραμμένη έδρα της στη διεύθυνση: CMS House, 1ος όροφος, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Μάλτα. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, στείλτε μας email στο info@livesportmedia.eu.
Έκδοση και ημερομηνία των Ο.Χ.
Αυτή η δήλωση στην έκδοση 2 ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 25.5.2018 (FS.COM-ToU-20180525-2)